pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 6.6.2023, vyvěšeno dne 23.5.23

DNE 9.5.2023 BUDE U OBECNÍHO ÚŘADU UMÍSTĚN VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER (prosíme vhazujte pouze odpad, který tam patří, nevhazujte nebezpečný odpad, bio odpad, stavební odpad).

pozvánka čarodějnice

veřejná vyhláška - finanční úřad

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

pozvánka na zasedání zastupitelstva. vyvěšeno dne 28. 2. 2023

svozový plán pro rok 2023

poplatek za odpad na rok 2023 - platba

dopis k nedostatečně identifik. vlastníkům

seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

PF 2023

ceník vodného na rok 2023

pozvánka na zastupitelstvo 20.12.2022

pozvánka na čerty

pozvánka na valnou hromadu honebního společenství, vyvěšeno dne 24.10.2022

svoz nebezpečného odpadu - říjen

pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva, vyvěšeno dne 11.10.2022

výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 13.9.2022, vyvěšeno dne 30.8.22

pozvánka na ukončení prázdnin

informace policie - nenaleťte podvodníkům

pozvánka na zastupitelstvo dne 24.5.2022, vyvěšeno dne 10.5.2022

vodovody_porovnání

veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

pozvánka na pálení čarodějnic 2022

velkoobjemový kontejner 2022

přechodná úprava provozu - Kerhartice - 2022

pozvánka na zastupitelstvo 3. 4. 2022

Sbírka na pomoc Ukrajině bude probíhat v budově obecního úřadu Hrádek naposledy dne 18.3.2021.

Na základě jednání s dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že omezení v autobusové dopravě budou ukončena k 20. 3. 2022 a od  21.3. 2022 bude zahájen plný provoz.

humanitární pomoc Ukrajině - obec

leták_kotle

leták_sbírka_Ukrajina_ČČK

informace - omezení v autobusové dopravě

pozvánka na veřejné zasedání zastup. 1.3.2022

upozornění na změnu jízdních řádů autobusů od 17.1.2022 - Pardubický kraj informoval o preventivním omezení spojů v autobusové dopravě a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.

cena vodného na rok 2022

protipovodňový plán povodí Labe

daň z nemovitosti - pomoc fin. úřadu

kontakt na fin. úřad

svozový plán odpadu na rok 2022

pozvánka - kaplička 24.12.2021

PF 2022

poplatek za odpad na rok 2022

pozvánka na zastupitelstvo 23.11.2021, vyvěšeno 9.11.2021

odstranění stromoví - ČEZ

svoz nebezpečného odpadu - říjen

pozvánka na veřejnou schůzi 12.10.2021, vyvěšeno 29.9.2021

trasa očkovacího kamionu

pozvánka na veřejnou schůzi 29.9.2021, vyvěšeno 14.9.2021

pozvánka na veřejnou schůzi 31.8.2021, vyvěšeno 17.8.2021

mobilní očkovací kamion - trasa

mobilní očkovací kamion - stanoviště

informace k očkování

pozvánka - kaplička

změna územního plánu - veřejné projednání

změna územního plánu - oznámení

odstávka elektřiny dne 16.6.2021

informace o neziskové organizaci Pečovatelka domů z.s. - 

Pečovatelka domů z.s.

 Telefon: 731 393 616

 Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Sídlo: A. Staška 899, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

svoz nebezpečného odpadu - 8.6.2021 od 17:15 do 17:30 u budovy obecního úřadu:

nebezpečný odpad - baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, osobní pneumatiky bez disků

pozvánka na veřejnou schůzi 25.5.2021, vyvěšeno 11.5.2021

veřejná vyhláška finanční úřad

velkoobjemový kontejner 2021

oznámení o uzavírce komunikace v úseku Hrádek - Ústí nad Orlicí !!!!!

podrobné informace o omezeních při pohybu mezi okresy naleznete na: https://okresy.mvcr.cz/

informace o sčítání lidu

Informace z Pardubického kraje: s ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie nejen na území Pardubického kraje, dojde s platností od 7.3.2021 k omezení veřejné dopravy. V autobusové dopravě dojde od tohoto data k přechodu na prázdninový letní provoz. V železniční dopravě dojde od tohoto data k omezení některých spojů v rozsahu obdobném na podzim roku 2020. Tato opatření jsou zavedena s platností do 5.4.2021.

 

informace o očkovacím centru Ústí nad Orlicí

informace o platbě za odpad - účet obce

plán svozu odpadu na rok 2021

cena vodného na rok 2021

pozvánka_kaplička

PF 2021

pozvánka na zastupitelstvo 24.11.2020, vyvěšeno 11.11.2020

informace o omezení autobusové dopravy od 26.října 2020:

omezení v autobusové dopravě od 26.10.2020

pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva_27_10_2020

svoz nebezpečného odpadu - leták

nařízení Krajské hygienické stanice Pard. kraje 2020

informace - ČEZ - odstranění větví

pozvánka na zastupitelstvo 21.7.2020, vyvěšeno 8.7.2020

pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2020, vyvěšeno 14.4.2020

velkoobjemový kontejner

opatření obecné povahy - MZe - les

informace o specialnich stránkách HZS ČR

jak nakládat s odpady - použitými osobními ochrannými pomůckami:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Současně s tímto společnost eko - kom zaslala: Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. 
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

informační leták_koronavir_jak se správně chovat

NÁKUPY PRO SENIORY - Obecní úřad Hrádek nabízí seniorům v obci Hrádek možnost nákupu a dovážky potravin a základních hygienických potřeb, případně vyzvednutí léků. V případě potřeby této služby kontaktujte starostu obce na tel. 734226001 se kterým se domluvíte na všem potřebném.

popelnice na jedlé oleje a tuky je nově - trvale - umístěna u obecního úřadu

do popelnice je možné odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Jedlé oleje a jedlé tuky musí být umístěny výhradně v plastových, dobře uzavřených obalech - např. v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě nebude prováděn sběr olejů a tuků ve skleněných nádobách!!!

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - pro rok 2020 činí 420,-Kč (poplatník je uvedený v obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2019). Platbu je možné provést v úředních hodinách na obecním úřadě nebo na účet č. 37020611/0100, jako VS uveďte číslo popisné nebo evidenční.

PF 2020

plán svozu odpadu na rok 2020

ceny vodného na rok 2020

2019

pozvánka na zastupitelstvo 12.12.2019, vyvěšeno 27.11.2019

informace - ČEZ - odstranění větví

elektrika - odstávka 8.10.2019

pozvánka na zastupitelstvo 1.10.2019

pozvánka na zastupitelstvo 17.9.2019

opatření obecné povahy - zalesnění, vyvěšeno dne 3.9.2019

ROT-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, vyvěšeno 25.5.2018

ROT_závěrečný účet, vyvěšeno 25.5.2018

bobr_opatření_obecné_povahy_2018 vyvěšeno 7.2.2018

opatření obecné povahy - bobr

návrh rozpočtu ROT

veřejná vyhláška vlastníkům lesa

opatření obecné povahy - les - kácení

veřejná vyhláška_kácení stromů

vyjádření obce

obecně závazná vyhláška - pálení

 

Informace pro občany Hrádku.

Od 1. února 2016 nelze do SBĚRNÉHO DVORA v Ústí nad Orlicí dovést jakýkoliv odpadový materiál. Dvůr je určen pouze pro občany města Ústí nad Orlicí. K vjezdu do dvora mají přidělenou identifikační kartu.                                                                         

 

úhrada poplatku za odpad na účet obce

Veřejná vyhláška PARDUBICKÉHO KRAJE

Oznámení změn ceny vody na rok 2015 

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_1

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_2

Informace

Adresa:

Hrádek 33

Ústí nad Orlicí

562 01

IČO: 00580945

DIČ: CZ00580945

ID datové schránky: kdta4qj

Uřední hodiny:

Každé liché útery 

od 19:00 do 20:00, 

nebo po domluvě na telefonu

 Kontakt:

telefon :

+420 465 522 229

mobilní telefon :

+420 734 226 001

e-mail :

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení: 

         KB Ústí nad Orlicí

         č.ú. 37020611/0100