svozový plán pro rok 2023

poplatek za odpad na rok 2023 - platba

PF 2023

ceník vodného na rok 2023

pozvánka na zastupitelstvo 20.12.2022

pozvánka na čerty

pozvánka na valnou hromadu honebního společenství, vyvěšeno dne 24.10.2022

svoz nebezpečného odpadu - říjen

pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva, vyvěšeno dne 11.10.2022

výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022

pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 13.9.2022, vyvěšeno dne 30.8.22

pozvánka na ukončení prázdnin

informace policie - nenaleťte podvodníkům

pozvánka na zastupitelstvo dne 24.5.2022, vyvěšeno dne 10.5.2022

vodovody_porovnání

veřejná vyhláška - daň z nemovitosti

pozvánka na pálení čarodějnic 2022

velkoobjemový kontejner 2022

přechodná úprava provozu - Kerhartice - 2022

pozvánka na zastupitelstvo 3. 4. 2022

Sbírka na pomoc Ukrajině bude probíhat v budově obecního úřadu Hrádek naposledy dne 18.3.2021.

Na základě jednání s dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. Vám sdělujeme, že omezení v autobusové dopravě budou ukončena k 20. 3. 2022 a od  21.3. 2022 bude zahájen plný provoz.

humanitární pomoc Ukrajině - obec

leták_kotle

leták_sbírka_Ukrajina_ČČK

informace - omezení v autobusové dopravě

pozvánka na veřejné zasedání zastup. 1.3.2022

upozornění na změnu jízdních řádů autobusů od 17.1.2022 - Pardubický kraj informoval o preventivním omezení spojů v autobusové dopravě a to tak, že základním principem tohoto omezení v Pardubickém kraji je spuštění letního prázdninového režimu s doplněním oběhů o školní spoje (prioritou jsou ranní školní spoje) a to i za předpokladu, že tyto spoje budou odjížděny se zpožděním a nebude tedy zajištěna včasná docházka do škol. S dopravci jsou nyní připravovány jízdní řády, aby je bylo případně možné spustit „zde dne na den“.

cena vodného na rok 2022

protipovodňový plán povodí Labe

daň z nemovitosti - pomoc fin. úřadu

kontakt na fin. úřad

svozový plán odpadu na rok 2022

pozvánka - kaplička 24.12.2021

PF 2022

poplatek za odpad na rok 2022

pozvánka na zastupitelstvo 23.11.2021, vyvěšeno 9.11.2021

odstranění stromoví - ČEZ

svoz nebezpečného odpadu - říjen

pozvánka na veřejnou schůzi 12.10.2021, vyvěšeno 29.9.2021

trasa očkovacího kamionu

pozvánka na veřejnou schůzi 29.9.2021, vyvěšeno 14.9.2021

pozvánka na veřejnou schůzi 31.8.2021, vyvěšeno 17.8.2021

mobilní očkovací kamion - trasa

mobilní očkovací kamion - stanoviště

informace k očkování

pozvánka - kaplička

změna územního plánu - veřejné projednání

změna územního plánu - oznámení

odstávka elektřiny dne 16.6.2021

informace o neziskové organizaci Pečovatelka domů z.s. - 

Pečovatelka domů z.s.

 Telefon: 731 393 616

 Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Sídlo: A. Staška 899, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

svoz nebezpečného odpadu - 8.6.2021 od 17:15 do 17:30 u budovy obecního úřadu:

nebezpečný odpad - baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev, rtuťové zářivky a výbojky, zbytky ředidel, čistící hadry, rtuťové teploměry, pesticidy, fotochemikálie, léky, nádoby se zbytky škodlivin, vyřazené televizory a lednice, osobní pneumatiky bez disků

pozvánka na veřejnou schůzi 25.5.2021, vyvěšeno 11.5.2021

veřejná vyhláška finanční úřad

velkoobjemový kontejner 2021

oznámení o uzavírce komunikace v úseku Hrádek - Ústí nad Orlicí !!!!!

podrobné informace o omezeních při pohybu mezi okresy naleznete na: https://okresy.mvcr.cz/

informace o sčítání lidu

Informace z Pardubického kraje: s ohledem na přijatá vládní opatření a s ohledem na vývoj epidemie nejen na území Pardubického kraje, dojde s platností od 7.3.2021 k omezení veřejné dopravy. V autobusové dopravě dojde od tohoto data k přechodu na prázdninový letní provoz. V železniční dopravě dojde od tohoto data k omezení některých spojů v rozsahu obdobném na podzim roku 2020. Tato opatření jsou zavedena s platností do 5.4.2021.

 

informace o očkovacím centru Ústí nad Orlicí

informace o platbě za odpad - účet obce

plán svozu odpadu na rok 2021

cena vodného na rok 2021

pozvánka_kaplička

PF 2021

pozvánka na zastupitelstvo 24.11.2020, vyvěšeno 11.11.2020

informace o omezení autobusové dopravy od 26.října 2020:

omezení v autobusové dopravě od 26.10.2020

pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva_27_10_2020

svoz nebezpečného odpadu - leták

nařízení Krajské hygienické stanice Pard. kraje 2020

informace - ČEZ - odstranění větví

pozvánka na zastupitelstvo 21.7.2020, vyvěšeno 8.7.2020

pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2020, vyvěšeno 14.4.2020

velkoobjemový kontejner

opatření obecné povahy - MZe - les

informace o specialnich stránkách HZS ČR

jak nakládat s odpady - použitými osobními ochrannými pomůckami:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Současně s tímto společnost eko - kom zaslala: Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. 
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

informační leták_koronavir_jak se správně chovat

NÁKUPY PRO SENIORY - Obecní úřad Hrádek nabízí seniorům v obci Hrádek možnost nákupu a dovážky potravin a základních hygienických potřeb, případně vyzvednutí léků. V případě potřeby této služby kontaktujte starostu obce na tel. 734226001 se kterým se domluvíte na všem potřebném.

popelnice na jedlé oleje a tuky je nově - trvale - umístěna u obecního úřadu

do popelnice je možné odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Jedlé oleje a jedlé tuky musí být umístěny výhradně v plastových, dobře uzavřených obalech - např. v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě nebude prováděn sběr olejů a tuků ve skleněných nádobách!!!

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - pro rok 2020 činí 420,-Kč (poplatník je uvedený v obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2019). Platbu je možné provést v úředních hodinách na obecním úřadě nebo na účet č. 37020611/0100, jako VS uveďte číslo popisné nebo evidenční.

PF 2020

plán svozu odpadu na rok 2020

ceny vodného na rok 2020

2019

pozvánka na zastupitelstvo 12.12.2019, vyvěšeno 27.11.2019

informace - ČEZ - odstranění větví

elektrika - odstávka 8.10.2019

pozvánka na zastupitelstvo 1.10.2019

pozvánka na zastupitelstvo 17.9.2019

opatření obecné povahy - zalesnění, vyvěšeno dne 3.9.2019

ROT-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, vyvěšeno 25.5.2018

ROT_závěrečný účet, vyvěšeno 25.5.2018

bobr_opatření_obecné_povahy_2018 vyvěšeno 7.2.2018

opatření obecné povahy - bobr

návrh rozpočtu ROT

veřejná vyhláška vlastníkům lesa

opatření obecné povahy - les - kácení

veřejná vyhláška_kácení stromů

vyjádření obce

obecně závazná vyhláška - pálení

 

Informace pro občany Hrádku.

Od 1. února 2016 nelze do SBĚRNÉHO DVORA v Ústí nad Orlicí dovést jakýkoliv odpadový materiál. Dvůr je určen pouze pro občany města Ústí nad Orlicí. K vjezdu do dvora mají přidělenou identifikační kartu.                                                                         

 

úhrada poplatku za odpad na účet obce

Veřejná vyhláška PARDUBICKÉHO KRAJE

Oznámení změn ceny vody na rok 2015 

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_1

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_2

Informace

Adresa:

Hrádek 33

Ústí nad Orlicí

562 01

IČO: 00580945

DIČ: CZ00580945

ID datové schránky: kdta4qj

Uřední hodiny:

Každé liché útery 

od 19:00 do 20:00, 

nebo po domluvě na telefonu

 Kontakt:

telefon :

+420 465 522 229

mobilní telefon :

+420 734 226 001

e-mail :

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bankovní spojení: 

         KB Ústí nad Orlicí

         č.ú. 37020611/0100