pozvánka na zastupitelstvo 11.12.2018

rozpis na svoz odpadu na rok 2019

Mikulášská besídka

návrh jízdních řádů:

návrh jízdních řádů - 1

návrh jízdních řádů - 2

návrh jízdních řádů - 3

NEBEZPEČNÝ ODPAD - svoz

leták_nebezpečný_odpad_2018

Očkování psů:

dne 13.9.2018 proběhne od 15:00 hod u kaple očkování psů proti vzteklině. S sebou psa, náhubek, vodítko a očkovací průkaz. Podle požadavku majitele lze očkovat i proti jiným psím nemocem. Cena 150,-Kč.

Informace volebním stranám

Od 16.8.2018 bude ukončena uzavírka opravovaného úseku II/315 - průjezd Hrádek.

Uzavírka silnice od 20.8.2018 do 31.8.2018 - v těchto dnech proběhne uzavírka silnice z Hrádku na Sudislav (od křižovatky se silnicí II/315 v obci Hrádek po začátek zástavby v obci Sudislav nad Orlicí). 

Autobusové spoje o prázdninách - obec požadovala více spojů ve směru Ústí nad Orlicí po dobu prázdnin, neboť došlo k jejich úplnému (mimo ranního spoje po páté hodině) vynechání. Od 14.7. je přidaný jeden dopolední spoj v 7:37, více spojů přidaných nebylo. Tento stav potrvá do zprůjezdnění opravovaného úseku pro autobusy. V příloze je dopis z Pardubického kraje. Pro úplnost uvádíme, že první dotaz a požadavek na zachování spojů, směřovaný na Pardubický kraj byl 6.6.2018. Na tento dopis kraj vůbec nereagoval a zareagoval až na druhou urgenci na začátku prázdnin po zjištění, že ve směru do Ústí nad Orlicí, mimo jednoho autobusu nic nejede.

dopis z Pardubického kraje


dopis obyvatelům - volby 2018

upozornění - úplná uzavírka - ve dnech 2.7.2018 - 8.7.2018, bude zcela uzavřena rekonstruovaná část silnice II/315 v obci Hrádek. Důvodem je provádění betonáže na této silnici. Vozidla si přeparkujte k obecnímu úřadu.

pozvánka na den otevřených dveří - kaplička

ROT-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, vyvěšeno 25.5.2018

ROT_závěrečný účet, vyvěšeno 25.5.2018

pozvánka zastupitelstvo

svoz nebezpečného odpadu

vyhodnocení kalkulace vodného

finanční úřad vyhláška

pozvánka na pálení čarodějnic 2018

Kontejnery na tříděný odpad jsou po dobu rekonstrukce komunikace II/315 - průtah Hrádek, umístěny u místní kapličky.

velkoobjemový kontejner 2018

- velkoobjemový_kontejner_2018

rekonstrukce silnice - druhá část

- POVOLENÍ K VJEZDU (5.4.2018)- po dohodě stavby a policie ČR nebude obyvatelům žijícím v místě uzavírky vydáváno povolení stavby, ale bude při vjezdu na staveniště umístěna značka "vjezd povolen pro rezidenty". Dále je prý vhodné pro vjezd do uzavírky využívat silnici vedoucí kolem obecního úřadu.

- výlukový jízdní řád je dostupný na www.idos.cz, (v papírové podobě na zastávce autobusu), požadavku na přidání spoje nebylo vyhověno. O místu a času vydávání povolenek na vjezd pro občany žijící v uzavírce, bude strosta informovat veřejným rozhlasem. Vydává je stavba a pravděpodobně je doručí 3.4.2018.

- uzavírka silnice II/315 od křižovatky (odbočka na Sudislav) po konec obce Hrádek by měla proběhnout ve dnech 3.4. - 11.9.2018

- výlukové jízdní řády zaslal Pardubický kraj k připomínkám dne 20.3.2018, obec měla požadavek na přidání jednoho dopoledního spoje, zda bude vyhověno nevíme. Připomínky mají obce předkládat do 27.3.2018. Konečné znění výlukového jízdního řádu tak bude známo až těsně před uzavírkou. Jakmile je obdržíme, budou vyvěšeny na internetu i na zastávce autobusu.  Občanům v uzavírce bude staba vydávat povolení k vjezdu. O době vydání povolenek Vás budeme informovat hlášením místního rozhlasu.

-silnice_veřejná_vyhláška_2018_vyvěšeno 22.3.2018

-příloha_1_silnice_veřejná_vyhláška

- uzavírka_těžba_2018 - vyvěšeno dne 22.3.2018

poplatek za odpad pro rok 2018 je stejný jako v minulém roce - 395,-Kč

pozemku_UZSVM, vyvěšeno 7.2.2018

Úřad pro zastup státu ve věcech majetkových - dopis

silnice_2, vyvěšeno 7.2.2018

silnice - veřejná vyhl přechodná úprava provozu, vyvěšeno 7.2.2018

bobr_opatření_obecné_povahy_2018 vyvěšeno 7.2.2018

opatření obecné povahy - bobr

návrh rozpočtu ROT

veřejná vyhláška vlastníkům lesa

opatření obecné povahy - les - kácení

veřejná vyhláška_kácení stromů

nedostatečme identifik. vlastníci - dopis

seznam nedostatečně identifik vlastníků

 volební okrsky volby 2017

Dne 10.8.2017 byl Českým rozhlasem Pardubice zveřejněn článek týkající se uzavírky v obci Hrádek -
Obec Hrádek považuje za nutné se k tomuto vyjádřit, neboť se jedná o zcela nepravdivé informace.
 

obecně závazná vyhláška - pálení

veřejná vyhláška daň z nemovitosti 2016

 

Informace pro občany Hrádku.

Od 1. února 2016 nelze do SBĚRNÉHO DVORA v Ústí nad Orlicí dovést jakýkoliv odpadový materiál. Dvůr je určen pouze pro občany města Ústí nad Orlicí. K vjezdu do dvora mají přidělenou identifikační kartu.                                                                         

Poplatek za svoz komunál. odpadu na rok 2017 - 395,-Kč za osobu (nebo č. ev.)
 
 
 

úhrada poplatku za odpad na účet obce

Veřejná vyhláška PARDUBICKÉHO KRAJE

Oznámení změn ceny vody na rok 2015 

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_1

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_2

Informace

Adresa:

Hrádek 33

Ústí nad Orlicí

562 01

 

Uřední hodiny:

Každé sudé úterý od 19:00 do 20:00, nebo po domluvě na telefonu

 

 Kontakt:

telefon :

+420 465 522 229

mobilní telefon :

+420 734 226 001

e-mail :

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.