Obnovení autobusové dopravy - od 11.5.2020 je autobusová doprava vrácena do původního, normálního, provozu.

usnesení Vlády ze dne 1.5.2020

usnesení Vlády ze dne 30.4.2020

Autobusová doprava: s platností od 25.4.2020 dochází v autobusové dopravě ke zrušení zákazu nástupu předními dveřmi a od tohoto data bude v autobusech zahájeno odbavování cestujících. Dále s platností od 1.5.2020 bude v autobusové dopravě zahájen prázdninový a víkendový provoz. V železniční dopravě odbavování cestujících probíhá již od 14. dubna 2020 a s platností od 1.května 2020 se v železniční dopravě přechází na plnohodnotný provoz.

 

pozvánka na zastupitelstvo 28.4.2020, vyvěšeno 14.4.2020

velkoobjemový kontejner

mimořádné opatření - obchody

mimořádní opatření - volný pohyb

mimořádné opatření czech point

USNESENÍ VLÁDY 6.4.2020

opatření obecné povahy - MZe - les

usnesení vlády ze dne 30.3.2020

změna jízdních řádů od 28.3.2020

omezení dopravy v nouzovém stavu od 28.3.2020

odstávka elektřiny plánovaná na 1.4.2020 je zrušená

doporučení Min. zdravotnictví ČR k používání ochranných pomůcek

informace o specialnich stránkách HZS ČR

USNESENÍ VLÁDY 23.3.2020

jak nakládat s odpady - použitými osobními ochrannými pomůckami:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

Současně s tímto společnost eko - kom zaslala: Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami. Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec. 
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

informační leták_koronavir_jak se správně chovat

USNESENÍ VLÁDY 18.3.2020

nemocnice Ústí nad Orlicí - informace

Úřední hodiny Obecního úřadu Hrádek dne 17.3.2020, jsou zrušené. 

opatření k cestování - autobus

USNESENÍ VLÁDY 16.3.2020

NÁKUPY PRO SENIORY - Obecní úřad Hrádek nabízí seniorům v obci Hrádek možnost nákupu a dovážky potravin a základních hygienických potřeb, případně vyzvednutí léků. V případě potřeby této služby kontaktujte starostu obce na tel. 734226001 se kterým se domluvíte na všem potřebném.

USNESENÍ VLÁDY 15.3.2020

odstávka ČEZ 1.4.2020

vyhlášení nouzového stavu vládou

OMEZENÍ V DOPRAVĚ - jízdní řády od 13.3.2020

opatření koronavirus

mimořádné opatření koronavirus, vyvěšeno 10.3.2020

popelnice na jedlé oleje a tuky je nově - trvale - umístěna u obecního úřadu

do popelnice je možné odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo. Jedlé oleje a jedlé tuky musí být umístěny výhradně v plastových, dobře uzavřených obalech - např. v PET lahvích, v krabičkách od rostlinných tuků. V žádném případě nebude prováděn sběr olejů a tuků ve skleněných nádobách!!!

POPLATEK ZA SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU - pro rok 2020 činí 420,-Kč (poplatník je uvedený v obecně závazné vyhlášce obce č. 1/2019). Platbu je možné provést v úředních hodinách na obecním úřadě nebo na účet č. 37020611/0100, jako VS uveďte číslo popisné nebo evidenční.

PF 2020

plán svozu odpadu na rok 2020

ceny vodného na rok 2020

pozvánka na zastupitelstvo 12.12.2019, vyvěšeno 27.11.2019

pozvánka MIKULÁŠ

odstávka ČEZ 27_11_2019

informace - ČEZ - odstranění větví

elektrika - odstávka - 15.10.2019 

elektrika - odstávka 8.10.2019

očkování psů - dne 4.10.2019 v 15:00 u kapličky bude probíhat očkování psů proti vzeklině. Cena za jednoho psa 150,-Kč, podle požadavku majitele lze očkovat i proti jiným psím nemocem. Dále možnost zakoupení známky na obojek za 50,-Kč. Očkování provádí MVDr. Dalibor Křž.

pozvánka na zastupitelstvo 1.10.2019

pozvánka na zastupitelstvo 17.9.2019

opatření obecné povahy - zalesnění, vyvěšeno dne 3.9.2019

pozvánka na ukončení prázdnin

pozvánka_zahájení_prázdnin_guláš

pozvánka_kaplička_den otevřených dveří

svoz nebezpečného odpadu 2019

pozvánka na zastupitelstvo 28.5.2019, vyvěšeno dne 14.5.2019

pozvánka na zastupitelstvo 29.4.2019, vyvěšeno dne 16.4.2019

pozvánka čarodějnice 2019

velkoobjemový kontejner

pozvánka na zastupitelstvo 16.4.2019

volby do Evropského parlamentu:

informace politickým stranám

pozvánka na zastupitelstvo 5.3.2019, vyvěšeno dne 20.2.2019

informace k uzavírce silnice II/315 v roce 2019, vyvěšeno 8.2.2019

POPLATEK ZA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU pro letošní rok (2019) zůstává ve výši 395,-Kč

číslo účtu na poplatek za odpad

pozvánka na zastupitelstvo 7.2.2019, vyvěšeno dne 22.1.2019

usnesení o konání dražby

vodné na rok 2019

pozvánka na zastupitelstvo 11.12.2018

rozpis na svoz odpadu na rok 2019

návrh jízdních řádů:

návrh jízdních řádů - 1

návrh jízdních řádů - 2

návrh jízdních řádů - 3

NEBEZPEČNÝ ODPAD - svoz

leták_nebezpečný_odpad_2018

Informace volebním stranám

Od 16.8.2018 bude ukončena uzavírka opravovaného úseku II/315 - průjezd Hrádek.

Uzavírka silnice od 20.8.2018 do 31.8.2018 - v těchto dnech proběhne uzavírka silnice z Hrádku na Sudislav (od křižovatky se silnicí II/315 v obci Hrádek po začátek zástavby v obci Sudislav nad Orlicí). 

Autobusové spoje o prázdninách - obec požadovala více spojů ve směru Ústí nad Orlicí po dobu prázdnin, neboť došlo k jejich úplnému (mimo ranního spoje po páté hodině) vynechání. Od 14.7. je přidaný jeden dopolední spoj v 7:37, více spojů přidaných nebylo. Tento stav potrvá do zprůjezdnění opravovaného úseku pro autobusy. V příloze je dopis z Pardubického kraje. Pro úplnost uvádíme, že první dotaz a požadavek na zachování spojů, směřovaný na Pardubický kraj byl 6.6.2018. Na tento dopis kraj vůbec nereagoval a zareagoval až na druhou urgenci na začátku prázdnin po zjištění, že ve směru do Ústí nad Orlicí, mimo jednoho autobusu nic nejede.

dopis z Pardubického kraje


dopis obyvatelům - volby 2018

upozornění - úplná uzavírka - ve dnech 2.7.2018 - 8.7.2018, bude zcela uzavřena rekonstruovaná část silnice II/315 v obci Hrádek. Důvodem je provádění betonáže na této silnici. Vozidla si přeparkujte k obecnímu úřadu.

pozvánka na den otevřených dveří - kaplička

ROT-zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, vyvěšeno 25.5.2018

ROT_závěrečný účet, vyvěšeno 25.5.2018

pozvánka zastupitelstvo

svoz nebezpečného odpadu

vyhodnocení kalkulace vodného

finanční úřad vyhláška

rekonstrukce silnice - druhá část

- POVOLENÍ K VJEZDU (5.4.2018)- po dohodě stavby a policie ČR nebude obyvatelům žijícím v místě uzavírky vydáváno povolení stavby, ale bude při vjezdu na staveniště umístěna značka "vjezd povolen pro rezidenty". Dále je prý vhodné pro vjezd do uzavírky využívat silnici vedoucí kolem obecního úřadu.

- výlukový jízdní řád je dostupný na www.idos.cz, (v papírové podobě na zastávce autobusu), požadavku na přidání spoje nebylo vyhověno. O místu a času vydávání povolenek na vjezd pro občany žijící v uzavírce, bude strosta informovat veřejným rozhlasem. Vydává je stavba a pravděpodobně je doručí 3.4.2018.

- uzavírka silnice II/315 od křižovatky (odbočka na Sudislav) po konec obce Hrádek by měla proběhnout ve dnech 3.4. - 11.9.2018

- výlukové jízdní řády zaslal Pardubický kraj k připomínkám dne 20.3.2018, obec měla požadavek na přidání jednoho dopoledního spoje, zda bude vyhověno nevíme. Připomínky mají obce předkládat do 27.3.2018. Konečné znění výlukového jízdního řádu tak bude známo až těsně před uzavírkou. Jakmile je obdržíme, budou vyvěšeny na internetu i na zastávce autobusu.  Občanům v uzavírce bude staba vydávat povolení k vjezdu. O době vydání povolenek Vás budeme informovat hlášením místního rozhlasu.

-silnice_veřejná_vyhláška_2018_vyvěšeno 22.3.2018

-příloha_1_silnice_veřejná_vyhláška

- uzavírka_těžba_2018 - vyvěšeno dne 22.3.2018

poplatek za odpad pro rok 2018 je stejný jako v minulém roce - 395,-Kč

pozemku_UZSVM, vyvěšeno 7.2.2018

Úřad pro zastup státu ve věcech majetkových - dopis

silnice_2, vyvěšeno 7.2.2018

silnice - veřejná vyhl přechodná úprava provozu, vyvěšeno 7.2.2018

bobr_opatření_obecné_povahy_2018 vyvěšeno 7.2.2018

opatření obecné povahy - bobr

návrh rozpočtu ROT

veřejná vyhláška vlastníkům lesa

opatření obecné povahy - les - kácení

veřejná vyhláška_kácení stromů

nedostatečme identifik. vlastníci - dopis

seznam nedostatečně identifik vlastníků

 volební okrsky volby 2017

Dne 10.8.2017 byl Českým rozhlasem Pardubice zveřejněn článek týkající se uzavírky v obci Hrádek -
Obec Hrádek považuje za nutné se k tomuto vyjádřit, neboť se jedná o zcela nepravdivé informace.
 

obecně závazná vyhláška - pálení

veřejná vyhláška daň z nemovitosti 2016

 

Informace pro občany Hrádku.

Od 1. února 2016 nelze do SBĚRNÉHO DVORA v Ústí nad Orlicí dovést jakýkoliv odpadový materiál. Dvůr je určen pouze pro občany města Ústí nad Orlicí. K vjezdu do dvora mají přidělenou identifikační kartu.                                                                         

Poplatek za svoz komunál. odpadu na rok 2017 - 395,-Kč za osobu (nebo č. ev.)
 
 
 

úhrada poplatku za odpad na účet obce

Veřejná vyhláška PARDUBICKÉHO KRAJE

Oznámení změn ceny vody na rok 2015 

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_1

Zákaz vjezdu k salaši pro nákladní vozidla_2

Informace

Adresa:

Hrádek 33

Ústí nad Orlicí

562 01

 

Uřední hodiny:

Každé sudé úterý od 19:00 do 20:00, nebo po domluvě na telefonu

 

 Kontakt:

telefon :

+420 465 522 229

mobilní telefon :

+420 734 226 001

e-mail :

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.